Muut ehdot

Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajalla on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu myymistään tuotteista. Tuotteen virhetilanteessa asiakkaan on aina otettava yhteys Yokokaupan asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@yokokauppa.fi

Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimusta koskeva riitaisuus ohjataan kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.